HMS News

Till alla chefsfunktionärer!!

På senaste styrelsemötet beslöts att samtliga licensierade
funktionärer skulle få en regelbok RACING (av senaste utgåva) utan kostnad.Denna regelbok kommer att innehålla Gemensamma Tävlingsregler (G), Tävlingsregler RACING (RA) samt Gemensamma Tekniska Regler (GT). Därför måste samtliga chefsfunktionärer meddela mig det antal böcker, som behövs för
’sina funktionärer’. Svar önskas via mail snarast, dock senast den 19 maj 2003.

mvh / Claes

PS. Vill Du själv ’ordna’ en regelbok, gör Du detta genom att
klicka in Dig på SBF’s hemsida:

http://www.sbf.se , flik Regler och vidare till Racing.

(Bild: 83)