HMS News

Kallelse till chefsfunktionärsmöte

Du som är chefsfunktionär kallas till chefsfunktionärsmöte i cafeterian på Ring Knutstorp Måndagen 11 augusti 2003 kl. 19.00.
Nu är det dags med nästa chefsfunktionärsmöte, förmöte inför SM-deltävling i Roadracing 15-17 augusti och inför STCC-2, STCC Newsrace 29-31 augusti!

Bifogat finns en rekvisition som du ombeds ha ifylld med till mötet eller sända till Martin eller Eva, adress och telefon, se nedan.

Observera. För att göra biljetthanteringen så enkel och smidig som möjligt, ber dig att i möjligaste mån fylla i namnen på dina medarbetare på baksidan av rekvisitionen. Givetvis kan du komplettare med ytterligare namn senare.

Denna kallelse har endast sänts ut till chefsfunktionär enligt valberedningens lista till funktionärsvalet i december –02 och till några ytterligare personer. Du får själv kalla Dina bitr. till detta möte samt ev. ”påläggskalvar”. Alla är mycket välkomna, även om de inte fått någon personlig kallelse.

Frågor och ev. återbud ges till Martin Cruce, Fleningevägen 312, 260 35 ÖDÅKRA, tel. 042-20 56 68, mobil. 0705-61 70 05 eller till Eva Gödke, Gluggstorp 1690, 260 22 TÅGARP, tel. 0418-503 98, mobil. 0733-99 86 66.

Väl mött!

Org.kom. banracing och roadracing.

(Evenemang: 2003-08-15–2003-08-17 SM-final Roadracing)
(Bild: 1567)

(Bifogad fil: 43 REKBR-RR06.doc.doc )