HMS News

Information från valberedningen

Här har ni några listor från valberedningen inför årsmötet!

(Evenemang: 2004-02-05 Årsmöte)
(Bifogad fil: 188 FunkBanracing2004.xls.xls )
(Bifogad fil: 189 Funklista2004DM,klubbBR_RR.xls.xls )
(Bifogad fil: 190 Funktionärerexlstyrelse.xls.xls )
(Bifogad fil: 191 Långlopp04BR_RR.xls.xls )
(Bifogad fil: 192 RRFunktionärslista[1]..xls.xls )