HMS News

Ny team-förening i ERF-serien

Vid ett välbesökt möte på Ring Knutstorp på Tisdags-kvällen, bildade ERF-seriens bil-team en ny team-förening.ERF-seriens tre arrangörsklubbar, Anderstorp RC, Falkenbergs MK och Hyllinge MS, inbjuder teamföreningen att utse två representanter som kommer att ingå i ERF-seriens organisations-kommitté.
Representanter till den nya teamföreningen’s styrelse valdes omgående. Ambitionen är att den nya föreningens skall ha sitt första medlemsmöte i anslutning till årets premiär-race.

Både teamen och arrangörsklubbarna var eniga om att den nya teamföreningen kommer att bli en viktig kommunikationskanal och partner till arrangörsklubbarna, så att ERF-serien skall kunna utvecklas positivt även framöver.

Flera viktiga frågor ventilerades under kvällen. Bla annat uttryckte en majoritet av teamen att man vill byta ut en av årets 3 tävlingar på Anderstorp mot en ny bana, tex Mantorp eller Kinnekulle. De flesta banor är fullbokade nu, men ERF-organisationen lovade att undersöka möjligheterna. Alla tycktes lämna lokalen i samförstånd.

Styrelsen i den nya teamföreningen kommer sannolikt att presentera sig själva ganska snart här på ERF-sajten.

Vi ser nu fram emot en kanonfin ERF-säsong.

Utsänd reporter…(fliin)
/ Micke Persson
Aktuell Motorsport

(Bild: 2246)