HMS News

Information från Kaj Bornebusch

Här får ni lite info från vår ordförande, Kaj Bornebusch!Den nya styrelsen hade ett kort möte direkt på kvällen efter årsmötet och sedan ett nytt möte torsdagen den 12 feb. Styrelsen konstituerade sig med Mona-Lisa Stålbrandt som klubbsekreterare. En lång rad punkter diskuterades och beslut fattades. Bland annat beslöts att styrelseprotokollen kommer att publiceras på hemsidan. Detta för att ge full insyn för alla medlemmar i vad styrelsen sysslar med. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att utelämna vissa saker som frågor som behandlar viss person och förhandlingsfrågor mm.
En het fråga har varit ERF (Endurance Racing for Fun), där missnöje från många team framförts ang. tävlingarna med bil i Anderstorp. Vi har tagit tag i denna fråga och hoppas på bra lösningar för alla. Ny webmaster efter Mikael Persson är Emma Holmgren. I övrigt framgår ju alla nya befattningshavare av kontaktlistan. Klubblad planeras till ca V 12.
Styrelseprotokollen kommer att publiceras efter det att de justerats och det kommer därför alltid att dröja en viss tid. Nästa styrelsemöte är redan Tisdag 2004-02-24. Om du har något som du önskar att styrelsen skall ta upp är det bara att ta kontakt med oss.

Bästa hälsningar till dig som är medlem i Sveriges bästa motorklubb!

Kaj