HMS News

Funktionärslicenser

Till Dig……som i olika sammanhang ’arbetar’ som funktionär
på bil- och/eller MC-sidan……kom ihåg att Du måste inneha
funktionärslicens!Varför, undrar Du kanske – jo, bland annat innefattar denna
licens en försäkring, som gäller då Du har ett funktionärsupp-
drag för klubben.

Även Du, som tycker Du har ett ’enklare’ uppdrag eller endast
’jobbar’ någon enstaka gång, skall inneha licens.

Kort sagt – alla funktionärer skall vara licensierade. Din
licens skall Du kunna uppvisa, för exempelvis domaren,
i den tävling där Du tjänstgör.

Kontakta snarast Din ’funktionärschef’, för att erhålla utbildning/licens.

Utbildningen och licensen är kostnadsfri.

NB: Första/lägsta funktionärslicensen för bil benämnes D-licens.
Har Du med denna licens innehaft uppdrag vid tre olika tävlingar
kan Du efter en enklare teorikurs ’klassa upp’ den till C-licens.

(Bild: 1373)