HMS News

Tävling avseende nyrekrytering av funktionärer

Södra Bilsportförbundet har utlyst en tävling – under 2004 – för alla
klubbar inom distriktet.
I denna tävling gäller det att nyrekrytera
flest C-licenser för funktionärer.

Därför ber styrelsen Dig, medlem i HMS, om en hjälpande hand.
Vi ger oss den på att HMS skall vinna denna tävling. Hjälp till
att ’ragga’ tag på nya funktionärer, som inte har licens.

Du vet kanske också om någon av Dina funktionärskompisar
innehar D-licens (utfärdad under förra året)…….om ja ,då är det
kanske ’läge’ att klassa upp den till en C-licens.

Kontakta Claes G Elofsson om Du vill veta mer (tel: 070/3291331)

(Bild: 1748)