HMS News

ERF Möte Anderstorp

Positivt möte för ERF Endurance Racing for Fun. Bil.Information från ERF (Endurance Racing for Fun) 2004-02-25

Efter inledande livliga diskussioner:
Övergick mötet till att i positiv och konstruktiv anda utveckla en positiv och framtidsinriktad struktur för att utveckla ERF.
Beslut fattades att bilda en Arrangörskommitté, med representanter för de tre arrangörsföreningarna och med 2 representanter från Teamföreningen. Beslöts en rad minimikrav som ställs på en arrangör.
Beträffande övriga beslut får vi återkomma när protokollet har justerats.

Vänliga hälsningar
Kaj