HMS News

Ang. kallelse till chefsfunktionärsmöte

Det har blivit ett fel i kallelsen till chefsfunktionärsmötet den 1 april. För att förtydliga finns nu både den korrekta kallelsen och rekvistionen här på hyllingems.nu.

(Evenemang: 2004-04-01 Medlemsmöte på Mellbloms Snickeri)
(Bifogad fil: 201 Kallelse019a.doc.doc Kallelse)
(Bifogad fil: 202 REKBR06a.doc.doc Rekvisition)