HMS News

Kåge ny ordförande i SBF

Vid Svenska Bilsportförbundets årsmöte söndagen den 28 mars valdes Kåge Schildt till ny ordförande.Kåge från Åstorp, är för oss i Hyllinge MS ett välkänt ansikte. Han har under många år varit aktiv i MGCC, bla som tävlingsledare vid MGCC’s Svenskt Sportvagnsmeeting. Han är självklart också medlem i Hyllinge MS.

Svenska Bilsportförbundets styrelse ser efter årsmötet ut enligt följande:

Kåge Schildt, Åstorp, Ordförande

Sören Johansson, Linköping, Vice ordförande

Maj-Lis Svensson, Fjälkinge Vice ordförande

Mats Nordström, Höljes, Ledamot

Kenneth Thorén, Järfälla, Ledamot

Carleric Johansson, Söderhamn, Ledamot

Hans Hillebrink. Upplands Väsby, Ledamot

I brist på en bild på Kåge, så bjuder vi istället på en vacker sportbil från Svenskt Sportvagnsmeeting 2002. Vi vet att Kåge’s hjärta klappar varmt för sådana här ekipage.

/ Mikael Persson

www.aktuellmotorsport.se

(Bild: 992)