HMS News

Medlemsmöte 2004-04-01 protokoll

Protokoll från medelmsmötet på Mellbloms Snickeri i LandskronaMinnesanteckningar från Hyllinge MS medlemsmöte 2004 04 01

Sven Olefeldt hälsade medlemmarna välkomna till Mellbloms snickeri i Landskrona.
Efter rundvandring i fabriken berättade Sven om historien bakom snickerifabriken och Thulin-bilarna. Efter medlemsmötet hölls också det första chefsfunktionärsmötet inför STCC tävlingen 1-2/5. Trettioåtta medlemmar deltog på mötet.

1) Mötet öppnades av vår ordförande Kaj Bornebusch och Jörgen Prahl valdes till sekreterare.

2) Ett fyllnadsval gjordes till valberedningsposten på ett år. Johan Wramfeldt blev vald.

3) Budget. Styrelsen meddelade att årets budgetmöte har avverkats. Då vi är sent på året så jobbar vi med detta års budget som en övning inför nästa år då en relevant budget avser att presenteras på årsmötet. En annan ”effekt” är att respektive sektion får chans att se över sin verksamhet. Årets budget ligger på plussidan vilket kan jämföras med föregående års resultat på –137 tkr. Klubbtävlingarna är minusposter och bör ses över. Vi kommer även att investera i ambulansernas utrustningar.

4) Klubbladet. Nummer ett av HMS bladet har inte kommit alla medlemmar tillhanda, detta beror på externa faktorer hos posten. Synpunkterna var bra om det nya HMS bladet, dock fanns några evenemang publicerade som ”kommande”, i själva verket var dessa ”historik”. Fem utskick är budgeterade. Stoppdatum bör publiceras så att alla vet när ”deadline” är. Medlemskort. Tidigare medlemskort har varit kostsamma att tillverka. Styrelsen har tagit beslut om inplastade kort, kostnad beräknas till cirka 4 kronor styck.

5) Allmän information. Den nya styrelsen har haft kort tid på sig att komma igång med alla kontakter. Hyresavtalet har kommit klubben tillhanda, synpunkter på detta skall vara tillhanda styrelsen senast 5 april.

6) STCC. Anders Gustavsson informerade om premiärtävlingen av årets ”cirkus” som startar den 1-2 maj. Kortfattat berättade Anders om det klasser som skall medverka. Mer info om STCC på chefsmötet efter medlemsmötet.

7) Övrigt. Minnesanteckningar och protokoll från medlemsmötena skall publiceras på hemsidan.

8) Kaj tackade för visat intresse och avslutade mötet med att överräcka en fruktkorg till kvällens värd Sven Olefeldt.

Vid protokollet Kaj Bornebusch
Jörgen Prahl

(Evenemang: 2004-04-01 Medlemsmöte på Mellbloms Snickeri)