HMS News

Extra styrelsemöte 1 April

Vid månadsmötet hos Mellbloms snickeri hölls ett extra styrelsemöte för två brådskande frågor.

Extra styrelsemöte 1 April 2004 i anslutning till besök på Mellbloms snickeri.

Närvarande:
Kaj Bornebusch, Tomas Olsson, Bruno Friberg, Jörgen Olsson, Bo Bergqvist.
Därefter bekräftat per mail från övriga styrelsemedlemmar.

1. Anders Ek framförde önskemål om att klubbens ca 30 komradios skulle omprogrameras till annan kanal. Kostnad ca 100.-kr per apparat. Godkändes.

2. Ambulans behövde omgående påbörja inköpen av budgeterad utrustning. Begärdes av styrelsen att ambulans skall specifisera inköpen på dels förbrukningsmaterial dels investerings utrustning. Beslöts godkänna att inköpen görs.

Vid protokoll Justeras

Kaj Bornebusch Tomas Olsson

(Evenemang: 2004-04-01 Medlemsmöte på Mellbloms Snickeri)