HMS News

Info inför ERF MC

Ni är hjärtligt välkomna till Knutstorp och finalen på ERF 2004.Tävlingsledare: Marcus Liljekvist.

Upplysningar och återbud: Eva Gödke 0733-99 86 66 alt. 0418-503 98 kvällstid eller godke@algonet.se

Domare: Medd. på plats.

Tillståndsnr: Medd. på plats.

Teknisk chef: Peter Edgren 070-36 13 480

Tidtagning: Anders Gustavsson

Besiktning: Mellan kl. 07.00-08.30 lördag morgon.

Förarsammanträde:Lördag 2/11 kl. 08.30 vid vita tornet. Kom ihåg att minst 1 person från varje team skall närvara.

Anmälningsavgift: 2.500:- per team. Pg 11 05 77-4. Undantagsvis går det att betala på plats.

Anmälningssekretariat: All administration och anmälan i vita tornet, öppet fredag kväll mellan kl. 18.00-20.00 och öppet från lördag kl. 07.00.

El: Finns garanterat från lördag morgon kl. 07.00. (Kostnad: ca 150-200:-.)
Lördag

Tidsschema:

Besiktning: 07.00-08.30

Förarmöte: 08.30

Kval: 09.00-09.45

LineUp: 10.20

Tävling: 10.30 – 16.30

Hyllinge MS
Eva Gödke

(Evenemang: 2004-10-02 ERF 6 timmars långlopp MC)