HMS News

Knutstorp investerar

Depån på Ring Knutstorp växer, ny utfart och större bandepå, säkerhetsmässig upprustning, ny stor campingplats – Ring Knutstorp investerar för kommande STCC-tävlingar.Träd har fällts, markarbeten har utförts och inom två veckor asfalteras en ny övre depå. Området på utsidan av banan har utökats med 4.500 kvm och blivit dubbel så stor som tidigare.

– Nu är i princip den övre depån lika stora som den nedre depån, säger Lasse Svensson på Ring Knutstorp.

I den nya depåns nordliga förlängning har samtidigt byggts en campingplats om 5.000 kvm innanför grindarna.

– Samtidigt har vi arbetat med bandepån, säger Lasse.

Bandepån har förlängts med 25 meter och fått en ny utfart. Betongmuren i slutet av raksträckan har tagits bort och ersatts med nytt armco och nät.

/ Sven Berggren

Källa: www.stcc.se

(Bild: 2586)