HMS News

Inbjudan Jubileumsfesten

Inbjudan per brev har sänts utPersonlig inbjudan per brev har gått ut till samtliga medlemmar till Jubileumsfesten den 9 december som betalt sin medlemsavgift före den 1 november 2004. Om du saknar inbjudan är det troligt att det beror på att du inte betalt din medlemsavgift för 2004.
Enligt HMS statuter avförs medlem från medlemsregistret som inte betalt sin avgift senast den 30 Juni.
Om du skulle ha betalt före den 1 november och inte fått en personlig inbjudan per brev vänligen kontakta medlemsregistratorn för kontroll.
mvh
Kaj

PS! Anmäl dig annars omgående till Bruno tel: 0418-80802. Antalet platser är begränsat. DS