HMS News

Hyllinge MS skänker 10.000.- kr till offren för katastrofen i Asien.

Hyllinge MS skänker 10.000.- kr till offren för katastrofen i Asien.

På förslag av Bengt Johansson – medlemsregistrator- har styrelsen genom telefon kedja beslutat att till Röda Korset skänka 10.000.- kronor. Många av oss i klubben har säkert anhöriga, släktingar, vänner eller bekanta som är drabbade på ett eller annat sätt.
Vi uppmanar andra föreningar, var och en efter egen förmåga, bidra till att hjälpa de drabbade. Du kan se på www.sbf.se vilka motorföreningar, team, sponsorer och andra som lämnat bidrag. Här kan du även se förslag på vart ditt bidrag kan gå.

Vårt djupa deltagande med de drabbade, och är det vår förhoppning att vårt bidrag skall komma behövande till hjälp.

Styrelsen för Hyllinge MS
Kaj Bornebusch
Ordförande