HMS News

Kallelse till ordinarie årsmöte med Hyllinge MS

Du kallas härmed till årsmöte enligt nedan. Brevet med nedastående text postas till dig som betalt medlemsavgift för 2004 och därmed har rösträtt på årsmötet.
Årsmöte
Kallelse till ordinarie årsmöte med Hyllinge MS

Härmed kallas du till ordinarie årsmöte torsdagen 2005-02-17, kl 19.00. Plats Mat & Dryck i Löddeköpinge.

Stadgeenliga ärenden.
Val av klubbfunktionärer.
Avtackning av avgående styrelseledamöter från förra styrelsen som avgick vid förra årsmötet.
Utdelning av förtjänsttecken till de som inte var närvarande vid Jubileumsfesten.
Utdelning till årets funktionär, bilförare och mc förare.
mm.

Svenska Bilsportförbundets ordförande Kåge Schildt kommer till årsmötet och berättar om vad som är på gång inom sporten.

Klubben bjuder på enklare förtäring.

Anmälan senast 2005-02-15 till Bruno Friberg, tel: 0418-80802, 070-5206047 eller Bo Bergqvist 0418-668410.

Årsmötet är din största möjlighet att göra din röst hörd genom att delta i alla de viktiga beslut som då fattas.

Vi ses!

Hyllinge MS

Kaj Bornebusch
ordförande