HMS News

Valberedningens förslag

Här kommer valberedningens förslag för 2005.
Vid frågor eller funderingar kontakta:

Pierre Persson 0733-12 35 54

Styrelse
 
 

Ordförande
Kaj Bornebusch
1 år omval

Ledamot
Jörgen Prahl
2 år omval

Ledamot
Anders Gustavsson
1 år fyllnadsval

Ledamot
Bruno Friberg
1 år kvar

Ledamot
Thomas Olsson
1 år kvar

Ledamot
Jörgen Olsson
2 år omval

Ledamot
Magnus Lörd
2 år nyval

Suppleant (1)
Bo Bergqvist
1 år

Suppleant (2)
Per Henrik Ekholm
1 år

Suppleant (3)
Mikael Sundgren
1 år

Hedersordförande
Kaj Bornebusch
Ständig

Hedersordförande
Valter Nilsson
Ständig

Klubbkassör
Lennart Hoffert
1 år omval

Revisor
Olle Liljekvist
1 år kvar

Klubbsekreterare
Åsa Larsson
2 år nyval

Revisor suppleant
Irene Persson
1 år nyval

 
 
 

Valberedning
 
 

Sammankallande
Pierre Persson
2 år kvar

 
Madelene Knudsen
1 år kvar

 
Vakant
3 år nyval

 
 
 

Redaktör hemsida
Emma Holmgren
1 år kvar

Övrig medl. info.
Lars G Nilsson
1 år kvar

Medlemsregister
Bengt Johansson
1 år kvar

 
 
 

Utb. ansvarig Bil
Claes-Göran Elofsson
2 år omval

Utb. ansvarig MC
Jörgen Prahl
2 år omval

 
 
 

Klubbmästare
Bo Bergqvist
2 år omval

Klubbmästare
Bruno Friberg
2 år omval

 
 
 

Uppvaktning
Claes-Göran Elofsson
2 år omval

 
 
 

Bornebuschfond
 
 

Ledamot
Claes-Göran Elofsson
2 år omval

Ledamot
Thomas Lindsjö
1 år kvar

Suppleant
Eva Gödke
1 år omval

 
 
 

Press & Pr.
Jörgen Prahl
2 år nyval

(Bifogad fil: 236 Funktionärslista 2005 rev2.xls.xls )