HMS News

Årsmötet 2004

Ordförande Kaj Bornebusch bjuder här på en sammanfattning av årsmötet 2004.Torsdagen den 28 februari höll HMS sitt 56:e årsmöte i Löddeköpinge.
Claes-Göran Elofsson valdes att leda mötet och genomförde detta på ett förträffligt sätt.

Till ordförande för 1 år omvaldes enhälligt Kaj Bornebusch.
Kvarstående ledamöter i styrelsen var Bruno Friberg och Tomas Olsson. För 2 år omvaldes Jörgen Prahl, Jörgen Olsson. Nyvald Magnus Lörd (tidigare suppleant). Fyllnadsval Anders Gustavsson. Till suppleanter omvaldes Bo Bergqvist och Per-Henrik Ekholm. Ny suppleant blev Mikael Sundgren. Till permanent adjungerade valdes som kassör Lennart Hoffert och som klubbsekreterare Åsa Larsson.
Som revisorer kvarstår Olle Liljekvist 1 år och omvaldes Iréne Eriksdotter.

I övrigt skedde val av tävlingsledare och tävlingsorganisationer och andra förtroende personer enligt valberedningens förslag.

De från styrelsen som avgick 2003 avtackades.
Till årets funktionär utnämndes Sven Olefeldt som har hand om våra fastigheter.
Årets bilförare Johan Sturesson
Årets RR förare Oscar Håkansson
Ungdomsstipendie på 10.000.- till RR föraren Ulrika Brodén.
Förtjänsttecken delades ut av Hedersordförande Valter Nilsson tillsammans med ordförande Kaj Bornebusch.

Jörgen Prahl informerade om klubbens ungdoms satsning Daniel Ivarsson Ambassodor of HMS.

Kaj Bornebusch berättade om MRKs och HMS satsning på JTCC. En HMS licensierad juniorförare kommer att få disponera en bil under 2005.

Lasse Svensson MRK informerade om vad som är på gång i Ring Knutstorp.
Som mycket intressant avslutning på ett synnerligen givande möte berättade

SBFs ordförande Kåge Schildt om SBF samt både roliga och spännande episoder.

//Kaj Bornebusch

(Evenemang: 2005-02-17 Årsmöte)