HMS News

Styrelseprotokoll 2005-02-17

Ordinarie STYRELSEMÖTE 05-02-17

Närvarande: Kaj Bornebusch, Jörgen Prahl, Jörgen Olsson, Thomas Olsson, Bruno Friberg, Bo Bergqvist, Per Henrik Ekholm, Magnus Lörd.

Närvarande inbjudna: C-G Elofsson, Pierre Persson, Johan Wramfeldt, Lennart Hoffert.

§1. Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2. Till protokollförare utsågs Magnus Lörd.

§3. Styrelsen med inbjudna gick igenom årsmöteshandlingarna -04.
I föredragningslistan sker ett tillägg i §16e, klubbsekreterare.

§4. Mötet avslutades.

Vid protokollet Justeras

Magnus Lörd Kaj Bornebusch