HMS News

Storinvestering i radiokommunikation

Ny stor investering. Nu i förbättringar av vår radiokommunikationUnder ledning av numera för radio utrustningen ansvarige Mikael Karlstedt har en synnerligen behövlig upprustning skett av klubbens radio komunikation. Nyinvesteringarna och reparationer av utrustning har gjorts för över 75.000.- kronor. Våra funktionärer kommer nu att kunna hålla perfekt kontakt och jobba med modernast möjliga utrustning.
Kaj