HMS News

Tack alla funktionärer!

Org.kom. vill tacka alla funktionärer, medarbetare och samarbetspartners, inte minst Ring Knutstorp AB, för en helgjuten insats under STCC-helgen 5 – 7 augusti.
Trots att vädermakterna inte var med oss, utförde alla en mycket uppskattad insats.

Än en gång ETT STORT TACK!

Org.kom.

Anders Gustavsson

(Evenemang: 2005-08-05–2005-08-07 Kvällspostens Newsrace)