HMS News

HMS förbjuder E85.

Då det i dagsläget inte finns tillfredstälande släckutrustning på motorbanorna i Sverige beslutade HMS att förjuda E85 på arrangemang HMS arrangerar.Styrelsen för Hyllinge MS beslutade på tisdagen den 6/9 att med omedelbar verkan förbjuda all användning av motorbränsle, som helt eller delvist är baserat på etanol, exempelvis E85. Förbudet gäller tillsvidare vid alla arrangemang med HMS som arrangör.