HMS News

Budgetmöte, kommentarer

Budgetmötena de viktigaste mötena innom klubben näst efter årsmötena. Här mejslas framtiden ut!Budgetmöte

Budgetmötena är tillfällen att på djupet gå igenom och öppet debattera nästa års planer. I vissa fall planer för flera år framåt i tiden.
Vid budgetmötet 2005-11-08 diskuterades en lång rad viktiga frågor för vår klubbs framtid. Det är sedan de beslut som vi fattar som omsättes i siffror till en budget för nästa år. Det är på inget sätt i första hand en sifferexecise utan i första hand en fråga om vad skall vi göra.
En av de för oss för närvarande allra viktigaste frågorna som ingående dryftades var hur många arrangemang vill vi göra. Begränsningen ligger helt i tillgängligheten av funktionärer det är vi alla helt överens om. Frågan uppstår ju då, skall vi minska antalet arrangemang och nöja oss med ett mindre antal och på så vis begränsa vår verksamhet eller kan vi genom olika aktiviteter utbilda och få fram fler aktiva funktionärer. Vid mötet förblev frågan delvis obesvarad, men vi var alla överens om att vi måste satsa på att öka antalet duktiga och kunniga funktionärer. Vissa projekt och planer finns, som vi hoppas skall ge positiva bidrag. Men fler aktiviteter behövs. Vad vi verkligen skulle behöva är också en eller flera personer som skulle vilja jobba med funktionärs värvning. Liksom att ta hand om nya medlemmar för att slussa in dem i vår verksamhet.
Vi har ju haft en otroligt positiv utveckling på de tävlings aktivas sida, med en stor tillströmning av nya medlemmar och även med många fina resultat och höga ambitioner.
Låt oss nu jobba på att finna samma positiva trend även på funktionärs sidan.
Vi vänta nu på Ditt förslag!
Motorhälsningar
Kaj