HMS News

Arkitekt, Byggnadsingenjör

Finns det någon som har kunnskap och intresse bland våra medlemmar att hjälpa till med att undersöka frågan om klubbstugaKontakta då mig, så kan vi diskutera lite om vilka alterantiv som kan komma ifråga och skissa lite på utformning och kostnader.
Kaj
042-120100, 042-92795, 0709-751370
kaj@netglitz.se