HMS News

Kanslist utsedd

Styrelsen beslöt vid möte 2006-01-11 att till kanslist utse klubbens mångåriga medlem Anders Gustavsson.Anders kommer att jobba 1/4 tid som kanslist. Hans arbetsuppgifterkommer nu att närmare specifiseras och göras kända. Anders tillträder 2006-01-15.
Vänliga hälsningar
Kaj
ordf
(Bild: 2109)