HMS News

Stor satsning på funktionärer i England

Motor Sports Association (MSA), som är Englands motsvarighet till SVEMO och SBF, drar nu igång det landsomfattande femårsprojektet ’Volunteers in Motorsport’. Syftet är att öka antalet funktionärer inom både MC- och Bilsport.- Alla tusentals frivilliga är absolut avgörande för vår sport, säger chefen för MSA, Colin Hilton.

MSA satsar därför 150 000 pund i projektet som är den första större aktiviteten någonsin, med mål att värva nya, behålla, träna och utveckla frivilliga funktionärer.

Man kommer att satsa på fyra nyckelområde

en rekryteringskampanj för att öka antalet funktionärer.
en strategi för att minska avhopp och behålla funktionärer tex genom att uppmuntra erfarna funktionärer, öka motivationen etc.
ett nationellt utbildningsprogram för skapa en bra, strukturerad och professionell funktionärsutbildning som är tillgänglig för alla.
ett program för att värdesätta personlig utveckling och förenkla möjligheterna för funktionärer att delta i olika sportgrenar.

Parallellt med detta så kommer MSA att undersöka och verka för att funktionärernas praktiska förutsättningar förbättras, tex lokaler etc.

– – – – – – – – – – – – –

–>

Innan jul-helgerna genomförde vi i Hyllinge MS ett brainstorming-möte för att kläcka nya idéer på precis samma tema som ovan. Det är inte bara vi som har de tufft, många andra klubbar runt om i landet har liknande problem.

Förarna, de aktiva utövarna av MC- och Bilsport, har också all anledning att engagera sig i detta problem. Tävlingsarrangörer riskerar på lång sikt att få hyra in folk, som sköter det funktionärerna gör idag på idéell basis. Dagens startavgifter skulle se ut som musskitar i jämförelse med vad man skulle få betala då.

Kanske är ett landsomfattande projekt, organiserat gemensamt av SBF och SVEMO, en väg att gå för att vända trenden…?

/ Mikael Persson

www.aktuellmotorsport.se

Mer info

Motor Sports Association »
(Bild: 3503)