HMS News

Styrelseprotokoll 2005-12-06

Sorry lite försenat.Ordinarie STYRELSEMÖTE och
budgetmöte 2005-12-06

Närvarande: Kaj Bornebusch, Bruno Friberg, Lennart Hoffert, Tomas Olsson, Magnus Lörd, Bo Bergqvist, Anders Gustavsson, Jörgen Prahl samt Valter Nilsson.

Anmält förhinder: Åsa Larsson, Mikael Sundgren, Jörgen Olsson.

Inbjudna närvarande: Anders Ek, Mikael Karlstedt, Sven Olefeldt, Eva Gödke, Markus Liljekvist och Martin Cruse.

Inbjudna anmält förhinder: Mikael Karlsson, Pierre Persson, Bengt Johansson, L-G Nilsson, Christer Lövgren, C-G Elofsson.

§1. Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§3. Till protokollförare utsågs Magnus Lörd.

§4. Genomgång av samtliga listor med förtroendevalda inom klubben. Organisation för kvällsträningar saknas och skall ordnas.
Genomgående för alla listor är problem med personer till banchef och bitr. banchef i övrigt smärre justeringar.
Pierre Persson kallas på nytt till nästa styrelsemöte.

§5. Budgetförslag inför 2006.

Medlemmar (L-G Nilsson). L-G har mejlat till Kaj med förslag. Godkändes.

Fastigheter (Sven Olefeldt), godkändes.

Brand (Anders Ek), godkändes.

Ambulans (Mikael Karlsson). Karlsson inkommer senare med förslag. EV. inkommer fler evenemang.

Utbildning (C-G Elofsson – Jörgen Prahl), godkändes.

Klubbtävlingar X 2 (Mikael Karlstedt), godkändes.

Långlopp mc X 2 (Eva Gödke), godkändes.

Träningskvällar X 6 (Mikael Karlstedt), godkändes.

Långlopp bil (Markus Liljekvist), Liljekvist inkommer senare med förslag.

Tidtagning (Anders Gustavsson), godkändes.
Klubblad och möte (Jörgen Prahl), godkändes.

SM mc (Eva Gödke), godkändes.

Klubbtävling mc (Christer Lövgren), Åsa kollar med Lövgren.

STCC X 2 (Martin Cruse), godkändes.

RR-Fyn (Kaj Bornebusch), godkändes.

ERC bil (Anders Gustavsson), godkändes.

OBS: ett flertal inventarielistor saknas, berörda ombedes att snarast inkomma med dessa till styrelsen.

§6. Inplanerade tävlingar inför 2006 är följande:
2 KM/DM, vår resp. höst
2 långlopp mc, vår resp. höst.
2 långlopp bil, vår resp. höst
1 b-tävling mc
1 RR SM.

RR SM är datumet fastlagt till den 11-13/8-06 för övriga tävlingar kommer datum så fort så är möjligt.

§7. Mikael Karlstedt ges tillfälle att medverka vid konferens Syd i Lund i januari 2006.

§8. Uppgifter har inkommit om att funktionärers ersättning vid skada inte täcker alla kostnader för tillfället.
Styrelsen beslutade att HMS skall ersätta detta för närvarande.

§9. Vid brainstorming mötet framkom ca 50 förslag. 8 av dessa rangordnades och ett av dessa var frågan om en kanslist till HMS.
6 personer har visat intresse för tjänsten.
Styrelsen diskuterade uppgifter för en kanslist och kostnader för detta . Kaj fortsätter att arbeta i ärendet.

§10. Nästa styrelsemöte bestämdes till den 10/1-06, kl 18.00 på Ring Knutstorp.

Vid protokollet Justeras

Magnus Lörd Kaj Bornebusch