HMS News

Kallelse till ordinarie årsmöte med Hyllinge MS

Härmed kallas alla medlemmar i Hyllinge Motorsällskap med medlemskap i klubben för 2005 till ordinarie årsmöte 2 mars 2006 på Restaurang M & F Mat (Mat & Dryck) i Löddeköpinge kl. 19.00.

Att avhandla på årsmötet:

Stadgeenliga ärenden.
Presentation av budget för 2006.
Val av klubbfunktionärer.
Prisutdelning klubbmästerskap, bil och mc.
Utdelning till årets funktionär, årets förare, bil och årets förare, mc.
Utdelning av Ungdomstipendie.
Utdelning av minne från 2005.
Avtackning av avgående klubbfunktionärer.

Klubben bjuder på enklare förtäring!

Anmälan senast 25 febr. till Bruno Friberg, tel: 0418-80802, 0705-206047 eller Bo Bergqvist 0706-39 94 21.

Årsmötet är din största möjlighet att göra din röst hörd genom att delta i alla de viktiga beslut som då fattas.

Glöm inte att ta med ditt medlemskort för 2005!

Vi ses den 2 mars!

Hyllinge MS

Kaj Bornebusch
ordförande