HMS News

Väderskydd för posteringar

Har du förslag till väderskydd för posteringar kontakta någon i styrelsen.Styrelsen vill gärna förbättra arbetsförhållandena för posteringarna ute på banan. Vid januari styrelsemötet hade vi bjudit in banbolagets Lasse Svensson. Han ställer sig positiv och ber oss komma med förslag.

Vissa saker måste beaktas som framför allt säkerheten. Detta betyder i de flesta fall att en funktionär måste kunna förflytta sig snabbt åt flera håll vid fara. Det kan alltså inte vara i form av till exempel en busskur med bara öppning framåt. Det är öppet för förslag där även den estetiska delen tagits hänsyn till.

/ Kaj

Ordf

(Bild: 2972)