HMS News

Årsmöte i Löddeköpinge

2006 03 02

18:42 Surret från det församlade minglet bryts av ett högre goddag från Sven Persson. Några blickar betraktar bildspelet från året som gick. Anspänning möts med leenden. Tjugotvå minuter senare har surret ökat markant och andelen av tomt godispapper på den blå duken skvallrar om att lokalen börjar fyllas av medlemmar. Presidiet bestående av Kaj Bornebusch och Magnus Lörd blickar spänt ut över lokalen.

En kvart efter utsatt tid klubbas mötet i gång med att fastställa röstlängden till 84 röstberättigade medlemmar. Till mötesordförande väljs Claes-Göran Elofsson.

Med en invecklad manöver lyfts det ekonomiska siffrorna på plats. Lennart Hoffert får assistans med att placera apparaten så att resultaten utanför duken även får plats. Vinst från föregående år blev etthundrafyrtionio tusen kronor.
Budget för 2006 blir cirka 100.000:- plus.

Vakans blev något av ett ledord på mötet då många lediga platser finns på kontakt och funktionärslistor. Ett stort tack till Marcus Andersson som frivilligt åtog sig att vara med i valberedningen under två år. Marcus brukar vi annars träffa i tidtagningen under tävlingarna.

På fyrtiofem minuter var årsmötet avklarat. Mat, prisutdelningar och anförande från Lars Svensson, Rikard Bengtsson och Ungdomsambassadören Daniel Ivarsson kryddade årets möte. Tack till alla medverkande för en kväll i Löddeköpinge.

Jörgen Prahl
(dock närvarande denna kväll)
(Bild: 3577)