HMS News

Bild-CD Funktionär 2005

Som tack för det gångna årets insatser, så fick alla närvarande funktionärer vid Hyllinge MS årsmöte en CD-skiva med funktionärsbilder.

Hyllinge MS styrelse vill rikta ett stort TACK till de medverkande fotograferna:

Bengt-Åce Gustavsson,

bengan@racefoto.se

Johan Wramfelt,

johan@aprina.se

Christer Martinsson,

martin.christer@comhem.se

Mikael Persson,

micke@aktuellmotorsport.se

De har generöst gett Hyllinge MS tillstånd att använda bilderna på CD-skivan utan ersättning.

För att använda någon bild tex på en webbsida, eller i en trycksak, då måste man ha tillstånd av fotografen. Vilken fotograf det är, framgår av namnet på katalogen/ mappen som bilden ligger i på CD-skivan.

Är du funktionär, men inte var närvarande vid årsmötet, då kan du skicka ett email till vår kanslist Anders Gustavsson, angus@ektv.nu, som tar med en CD-skiva till dig vid nästa klubbmöte.

/ Styrelsen

gm Anders Gustavsson

(Bild: 3048)