HMS News

Kurser på Ring Knutstorp 18 mars

Funktionärs- och teknikerkurs steg 3-4 på Ring Knutstorp 18 mars.Södra Bilsportförbundet håller en funktionärskurs och en teknikerkurs den 18 mars på Ring Knutstorp. Båda kurserna är steg 3-4 och startar kl. 09.00.
Det finns fortfarande platser kvar om någon glömt att anmäla sig. Kurserna riktar sig till innehavare av C-, B- och A-licensierade som vill uppgradera sina licenser och för de som behöver en ’uppdatering’.
Kostnad 300:- per deltagare som erläggs kontant vid ankomst. I kursenavgiften ingår fika och lunch.

Eftersom det kommit ett nytt racingreglemente vill jag påminna alla att om möjligt ladda ner och skriva ut reglementet från SBF’s hemsida www.sbf.se.

Glöm inte anteckningsmaterial och ett glatt humör!

Upplysningar och anmälan görs till Anders Gustavsson (kursledare funktionärskursen), tel. 0708-38 32 40 eller angus@ektv.nu och till Sigge Skålberg (kursledare teknikerkursen), tel. 0431-884 00 (dagtid) eller sigge@tekila.se.

Anmälan till båda kurserna SENAST måndag 13 mars.

VÄLKOMNA!

Anders Gustavsson