HMS News

Tack alla funktionärer och instruktörer!

Södra Bilsportförbundet vill tacka klubbens funktionärer och förare som hade möjlighet att hjälpa till vid förarkurserna 8 – 9 april!Trots ett misserabelt väder kunde Södra BF’s båda förarkurser genomföras på Ring Knutstorp 8 – 9 april med hjälp av några tapra funktionärer och instruktörer från HMS.

Totalt blev det 51 st nya racingförare som resultat från kurserna och någon fanns med på HMS kvällsträning 11 april.

Ett sort tack även till HMS sjukvård och säkerhetstjänst som fanns påplats båda dagarna.

Anders Gustavsson
Kursledare och SGA Racing Södra BF

(Bild: 3781)