HMS News

Reviderat tidsschema KM/DM 6 maj.

Ett reviderat tidsschema på grund av få anmälningar har presenterats av org.kom.På grund av få anmälningar till KM/DM tävlingen för bil 6 maj har org.kom presenterat ett reviderat tidsschema, vilket finns för nerladdning här.

Anders Gustavsson

(Evenemang: 2006-05-06 KM/DM Bil)
(Bifogad fil: 325 Tidsschema 06-05-06 B.doc.doc Reviderat tidsschema 2006-05-06)