HMS News

Valberedningen informerar.

Valberedningen meddelar att de chefsfunktionärer och förtroendevalda som inte önskar omval till 2007, måste kontakta Pierre Persson i valberedningen senast den 30 november. De som inte avsäger sig, kvarstår på sina funktioner.
Telefon till Pierre är 0734-389 767.
OBS! Endast mellan kl. 16.30–21.00.