HMS News

Vill Du jobba i VALBEREDNINGEN ?

Nuvarande valberedning avgår efter att tiden gått ut. Nu har du chansen att påverka hela klubbens verksamhet på ett possitivt sätt genom att komma med i valberedningen. Eller har du förslag på lämpliga personer?
Valberedningsarbetet är ju ganska koncentrerat till tiden före varje årsmöte. De allra flesta funktionärer fortsätter ju på sina poster eller avancerar. Men det finns alltid behov av att fylla på.
För närvarande finns inget förslag inför årsmötet. Valberedningen består av tre ledamöter.
Kontakta gärna mig, Anders Gustavsson eller någon i styrelsen om du är intresserad eller har förslag.
Kaj 0709-751370
Anders 0708-383240
Bästa hälsningar
Kaj
ordförande