HMS News

Inventering av vad som kan slängas

Den 3 Mars kl 10.00 skall vi kolla av vad som kan slängas och vad som skall behållas.Den 3 Mars kl 10.00 skall vi kolla av vad som kan slängas och vad som skall behållas.
Jag förslår att bland annat följande personer medverkar: Anders G, Tomas O, Bruno, Anders Ek och Carsten. Men även andra som känner sig kallade.
Det blir ju bara en rundvandring där vi som kan besluta tar beslut om vad
som skall
åtgärdas–Sven O gör sedan ett protokoll för en arbetsdag í slutet av mars.
Anmäl din medverkan till Sven O på svenolefeldt@hotmail.com
mvh
Kaj