HMS News

Påminnelse till alla medlemmar!

Vi har en arbetsdag på Ring Knutstorp lördag 17 mars för undanstädning av ihopsamlat efter rundvandringen 3 mars.Vi påminner om arbetsdagen lördag 17 mars kl. 09.00 – senast kl. 13.00.

För att kunna genomföra klubbens miljömål måste vi städa undan lite saker från våra fastigheter och upplag och ju fler som kan komma, ju fortare blir arbetet utfört!

Arbetet består av att flytta inventarier samt deponera på miljöstation.

Anmälan till skall göras till Sven Olefeldt på tel. arbete 0418-56161, bostad 0418-80971, mobil 0707-435304 eller e-post svenolefeldt@hotmail.com senast onsdag 14 mars. Vi bjuder på förtäring och behöver veta hur många som kan komma.

Väl mött!

Anders Gustavsson
Klubbsekreterare