HMS News

Tack alla som hjälpte till!

Tack alla medlemmar som hjälpte till på abetskvällen 13 juni.Ett 10-tal medlemmar hade annamat kallelsen till arbetskvällen som omfattade ombyggnad av banan till lördagens rallycross.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till er som hade möjlighet att hjälpa till.

Styrelsen
gm

Anders Gustavsson