HMS News

Hallå styrelsen söker…

Dig som har pigga ideer, intresserad av motorsport och har kunskaper om marknadsföring.Styrelsen kommer att bilda marknadsföringsgruppen (MG).
Vi söker ett antal intresserade personer att ingå i denna grupp med olika
kunskapsområden.

Styrelsens mål är att starta MG omgående.
Är du intresserad kontakta styrelsen

Ordf. Kaj Bornebusch styrelsen@hyllingems.se
ledamot Jörgen prahl