Hallå styrelsen söker…

Dig som har pigga ideer, intresserad av motorsport och har kunskaper om marknadsföring.Styrelsen kommer att bilda marknadsföringsgruppen (MG).
Vi söker ett antal intresserade personer att ingå i denna grupp med olika
kunskapsområden.

Styrelsens mål är att starta MG omgående.
Är du intresserad kontakta styrelsen

Ordf. Kaj Bornebusch styrelsen@hyllingems.se
ledamot Jörgen prahl