HMS News

Nybildad MarknadsGrupp

Styrelsen har beslutat bildandet av en Marknadsgrup (MG)Sammankallande är Daniel Ivarsson och bland ledamöterna finns Jörgen Prahl, Sven-Åke Magnusson, Per Gustavsson och Ullrika Brodén.
MGs uppgifter att att generellt marknadsföra klubben och specifikt att marknadsföra klubbens egna arrangemang ex. RR SM.
MG kommer att dels ha en egen budget, dels disponera ett arrangemangs marknadsföringsbudget.
Vi ser fram med stora förväntningar på denna nya sattsning.
Kaj
ordf.