HMS News

Motorsportgymnasium på Ring Knutstorp

Ring Knutstorp AB och Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund har skickat ut en gemensam pressrelease.MOTORSPORTSGYMNASIUM PÅ RING KNUTSTORP?

Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund och Ring Knutstorp utreder nu tillsammans möjligheten att starta ett gemensamt motorsportsgymnasium 2009. Utredningen skall vara klar under våren 2008. Därefter skall beslut tas om start 2009.

Motorsportsgymnasiet blir i så fall det första i Skåne. Det kommer innehålla utbildning av både racingförare och tekniker. I första hand för bil men även mc skall utredas. Tekniker-utbildningen kommer vara en inriktning inom Svalöfs gymnasiums fordonsprogram. Elever som väljer förar-inriktningen kommer kunna välja mellan olika utbildningsprogram inom gymnasieförbundet men med möjligheten att träna på skoltid och få gymnasiepoäng för detta. Modellen följer andra idrottsgymnasier. Utbildningarna kommer till stor del vara förlagda till Ring Knutstorp.

-Jag ser detta som en viktig del i Ring Knutstorps fortsatta och framtida utveckling, säger Lars Svensson, VD på Ring Knutstorp.
-Detta är ytterligare en del i vår ambition att skapa attraktiva gymnasieutbildningar för alla elever. Denna utbildning kommer rikta sig till elever i Skåne med omnejd, säger Tomas Johansson, utbildningsdirektör på Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund

För ytterligare information:

Lars Svensson, Ring Knutstorp, 0703-29 08 15

Tomas Johansson, Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund 0709-47 05 36