HMS News

Bilsportskonferens SYD

Södra BF inbjuder till Bilsportkonferens SYD 2008 i samtliga Bilsportgrenar den 26-27 januari 2008 på Scandic Hotel Star i Lund
Passa på att anmäla er till Bilsportkonferen SYD. Som vanligt blir det en givande helg med medverkan från, i stort sett, alla SBF’s utskott och Södra BF’s grenansvarida.

Anmälan skickas till Anders Gustavsson på epost angus@ektv.nu eller tel. 0708-38 32 40 senast torsdag 27 december, så anmäler klubben alla genensamt.

Mer info finns på Södra BF’s hemsida www.soedrabf.se.

Anders Gustavsson
Klubbsekreterare