HMS tillåter E85

Efter att HMS köpt in den utrustning som behövs tillåter klubben E85 på deras arangemang.
Vi har nu köpt in släckmedel som behövs för att klara brand i E85.
Vi hoppas nu att vi får se fler bilar med den gröna pricken även under HMS arangemang, sprintrace som långlopp
(Bild: 2294)