HMS News

HMS tillåter E85

Efter att HMS köpt in den utrustning som behövs tillåter klubben E85 på deras arangemang.
Vi har nu köpt in släckmedel som behövs för att klara brand i E85.
Vi hoppas nu att vi får se fler bilar med den gröna pricken även under HMS arangemang, sprintrace som långlopp
(Bild: 2294)