HMS News

Kallelse till årsmöte 1 mars . Uppdaterat 2008-02-06.

Hyllinge Motorsällskap kallar till årsmöte lördag 1 mars 2008 kl. 15.30 på Activus-området (F5) i Ljubgbyhed.Information och karta över området finns i HMS-bladet 08-01 (se vänsterspalten, under Klubblad).

Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan senast 1 vecka innan årsmötet.

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben alla medlemmar t.o.m. 2007-12-31 på en jubileumsbankett med anledning av att klubben firar 60 års jubileum i år. Icke medlemmar betalar 688:- per person.

Anders Gustavsson
Klubbsekreterare

(Evenemang: 2008-03-01 HMS årsmöte och 60 års jubileum)