HMS News

Fördjupningskurs för posteringsfunktionärer

Boka lördag 15 mars för en fördjupningskurs för posteringsfunktionärerna. Endast för HMS-medlemmar.Som ett led i vår strävan att att förbättra kunskapen för våra posteringsfunktionärer, håller vi en kurs på Ring Knutstorp 15 mars i lektionssalen (Besiktningshallen) kl. 09.00 – ca. kl. 14.00.
Se mer information i bifogat inbjudan
(Bild: 1367)

(Bifogad fil: 492 Funktionärskurs med tonvikt på posteringspersonal.pdf.pdf Kursinbjudan)