Arkivsida

HLR-Brandövning i glädjens tecken

Brandövning. Foto: Tomas Olsson

Många glada entusiastiska funktionärer kom till utbildningen i HLR och brandsläckning. 24 glada HMS funkisar intog Ring Knutstorp för att uppdatera kunskaperna i Hjärt & lungräddning samt brandsläckning. Det var oerhört glädjande att se en del nya ansikten inför en spänande säsong. Alla närvarande bidrog till att dagen blev lyckad, och jag lovar att samtliga bidrog till många bra tankar inför 2008. Dagen började med genomgång av första hjälpen och HLR, ett stort tack till klubben som gett oss möjlighet att med egna dockor utbilda oss på ett bra sätt när det gäller HLR. Efter en god och uppskattad lunch fortsatte dagens övningar med brandsläckning vid brandgaraget. Funkisarna fick prova på att släcka med handbransläckare samt även brand i kläder som släcktes med filt. Det gavs även möjlighet att se hur svårt det är att upptäcka brand i metanol. Jag vill framföra ett stort tack från mig och Micke Karlsson till alla medverkande som gjorde dagen till en trevlig dag och gav oss längtan inför säsong 2008.

Arkiv 2008