HMS News

Påminnelse om årsmötet!

Det är hög tid att anmäla sig till årsmötet och jubileumsfesten.Påminnelse till dig som ännu inte anmält sig till klubbens årsmötet och 60 års festen 1 mars.

Obligatorisk anmälan sker till Bruno Friberg 0418-808 02, 0705-20 60 47.

Anders Gustavsson
Klubbsekreterare