Arkivsida

Förarkurs i Roadracing!

Foto: Mikael Sundgren

Förarkurs på Ring Knutstorp.
Hyllinge Motorsällskap inbjuder till förarkurs i Roadracing (teoridelen) på Ring Knutstorp 29 mars 2008.

Uppkörningstillfället meddelas under kursen.

Obligatorisk anmälan senast 26 mars på e-post till motorcykel@hyllingems.se

Kostnad SEK. 1.500:-, inkl. fika, lunch och uppkörning.

Beloppet skall betalas in på HMS Plusgiro 11 05 77-4 eller Bankgiro 863-1103.

Skriv på talongen: Förarkurs och ert namn.

I undantagsfall även kontant betalning på kursdagen.

Betal- eller kreditkort accepteras inte.

Välkomna!

Arkiv 2008